Zeespiegelstijging, zoutwaterkwel en extreme neerslag zetten activiteiten als landbouw, de inrichting voor waterbeheer en -veiligheid en de volksgezondheid steeds onder druk. Door deze ontwikkelingen moet de kaart van ons kustgebied opnieuw worden ingevuld.

Deze uitdagingen staan centraal tijdens het 23ᵉ symposium van de Waddenacademie, georganiseerd door De Nieuwe Afsluitdijk, Programma naar een Rijke Waddenzee, het Waddenfonds en de Waddenacademie.

Tijdens het ochtendprogramma wordt door wetenschappelijke experts inzicht gegeven in de natuurlijke en maatschappelijke gevolgen van genoemde ontwikkelingen. En kijken we aan de hand van randvoorwaarden vooruit naar een mogelijke nieuwe inrichting en gebruik van ons verbrakkende kustgebied.

In de middag worden vijf concrete Nederlandse casussen kort toegelicht om de zee weer (deels) binnendijks toe te laten en discussiëren we in kleinere groepen over de lokale mogelijkheden en beperkingen voor mens en natuur. Het symposium wordt afgesloten met het uitreiken van de Waddenacademieprijs voor het beste proefschrift van 2018

Datum: 3 december 2019
Locatie: NHL Stenden Hogeschool

Tijd: 9.30 - 10.00

Inloop & registratie

Tijd: 10:00 - 10:05

Welkomstwoord

Jouke van Dijk, directeur Waddenacademie

Tijd: 10:05 - 10:15

Introductie op het thema

Katja Philippart, dagvoorzitter

Tijd: 10:15 - 10:45

Evolutie van deltagebieden

Esther Stouthamer, universitair hoofddocent, Universiteit Utrecht

Tijd: 10:45 - 11:15

Dynamiek van water en sediment in estuaria

Maarten van der Vegt, universitair docent, Universiteit Utrecht

Tijd: 11:15 - 11:45

Pauze

Tijd: 11:45 - 12:15

Brakke natuur in estuaria

Tjisse van der Heide, hoogleraar, Rijksuniversiteit Groningen & Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee

Tijd: 12:15 - 12:45

Giftige algen: toekomstig risico of storm in een glas (brak) water

Dedmer van de Waal, afdelingshoofd Aquatische Ecologie, Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)

Tijd: 12:45 - 13:45

Lunch

Paralelle workshops, ronde 1

Tijd: 13:45 - 14:45

Lauwerskust Meeting room 2

Jelle Bos (ondernemer)
Wouter van der Heij (Waddenvereniging)
Jeroen van Herk (Programma naar een Rijke Waddenzee)

Tijd: 13:45 - 14:45

Holwerd aan Zee – Meeting room 4

Marco Verbeek (initiatiefnemer)
Pier Vellinga (Waddenacademie)
Durk Durksz (Fjildlab)

Tijd: 13:45 - 14:45

VismigratieriviercMeeting room 9

Erik Bruins Slot (De Nieuwe Afsluitdijk)
Ben Griffioen (Wageningen Marine Research)
Sonja van der Graaf (Programma naar een Rijke Waddenzee)

Tijd: 13:45 - 14:45

Haringvliet Meeting room 11

Pieter Beeldman (Rijkswaterstaat)
Pieter van Beukering (Vrije Universiteit Amsterdam)
Michiel Firet (Programma naar een Rijke Waddenzee)

Tijd: 14:45 - 15:15

Pauze

Parallelle workshops, ronde 2

Tijd: 15:15 - 16:15

Lauwerskust Meeting room 2

Jelle Bos (ondernemer)
Wouter van der Heij (Waddenvereniging)
Jeroen van Herk (Programma naar een Rijke Waddenzee)

Tijd: 15:15 - 16:15

Holwerd aan Zee – Meeting room 4

Marco Verbeek (initiatiefnemer)
Pier Vellinga (Waddenacademie)
Durk Durksz (Fjildlab)

Tijd: 15:15 - 16:15

Vismigratierivier – Meeting room 9

Erik Bruins Slot (De Nieuwe Afsluitdijk)
Ben Griffioen (Wageningen Marine Research)
Sonja van der Graaf (Programma naar een Rijke Waddenzee

Tijd: 15:15 - 16:15

Grevelingen – Meeting room 11

Christine Lammerts (Staatsbosbeheer)
Pieter van Beukering (Vrije Universiteit Amsterdam)
Michiel Firet (Programma naar een Rijke Waddenzee)

Tijd: 16:15 - 16:20

Terug naar plenaire zaal

Tijd: 16:20 - 16:30

Prijsuitreiking voor beste waddengerelateerde proefschrift

Piet Hoekstra, voorzitter jury

Tijd: 16:30 - 16:40

Toelichting proefschrift door prijswinnaar

Tijd: 16:40 - 16:45

Sluiting symposium door dagvoorzitter

Tijd: 16:45 - 17:30

Napraten met drankjes & hapjes