Aftrap symposium

03 december, 11:15

Van uitdagingen naar mogelijke oplossingen
Het symposium wordt afgetrapt door directeur Jouke van Dijk van de Waddenacademie. Hij heet alle aanwezigen hartelijk welkom namens de organisatoren Waddenacademie, De Nieuwe Afsluitdijk, Waddenfonds en Programma voor een Rijke Waddenzee. “Mooi dat u hier allen aanwezig bent. Een volle bak en dat is meestal het geval als we een symposium organiseren. Dat laat zien dat er veel interesse is voor het Wad.”

Voor hij het woord geeft aan dagvoorzitter Katja Philippart, geeft hij een korte toelichting op de functie van de Waddenacademie. “We dragen zorg voor een gedegen kennishuishouding en stellen die beschikbaar aan zowel overheden, natuurorganisaties en ondernemers. Kennis van het gebied is immers een belangrijke voorwaarde om constructief over maatregelen te kunnen praten.”

Betalen prijs
Kennisoverdracht staat dan ook centraal tijdens dit symposium, introduceert Katja Philippart het dagprogramma. Echter niet eerder dan ze vertelt dat er sprake is van een kentering. “We hebben ons lang verdedigd tegen de zee. Wierpen dammen en dijken op. Voor die veiligheid betalen we echter ook een prijs. Zo zijn geleidelijke zoet-zout overgangen nagenoeg verdwenen. Met in
hun kielzog karakteristieke ecosystemen.”

Vandaag de dag wordt gekeken hoe we de nadelige effecten kunnen opheffen en tegelijkertijd een antwoord kunnen geven op de klimaatverandering, bodemdaling en zoute kwel die invloed hebben op onder meer de waterhuishouding en landbouw aan de Waddenkust.

Colleges en workshops
“Tijdens het ochtendprogramma laten we u aan de hand van vier ‘colleges’ kennismaken met de delta en de verziltingsproblematiek. Maar vooral ook waar we aan denken bij pogingen tot herstel. In de middag worden in workshops vijf casussen besproken die op stapel staan, dan wel (deels) in uitvoering zijn. Uw inbreng daarbij wordt zeer op prijs gesteld. We geven de
workshops in de vorm van twee parallelsessies, dus u kunt er twee volgen. Waarbij het op prijs wordt gesteld dat u het geleerde uit de eerste sessie meeneemt naar de tweede. We wensen u een plezierige en leerzame dag.”