• Holwerd aan Zee: “Spannend plan en één groot laboratorium” 

    Lees meer
  • Natuurwinstplan Grevelingen: herstel van het intergetijdengebied

    Lees meer
  • Giftige brakwateralgen: werk aan de winkel

    Lees meer

Holwerd aan Zee: “Spannend plan en één groot laboratorium” 

Om stipt 15.15 uur stroomde meeting room 4 van het Stenden Hotel vol voor de workshop Holwerd aan Zee. “Een waanzinnig plan in zowel de ogen van voor- als tegenstanders”, opent gespreksleider

Afsluiting

Na de presentatie van prijswinnaar Vincent Vuik, volgt de officiële afsluiting door dagvoorzitter Katja Philippart. Zij bedankt de partijen die deze dag hebben mogelijk gemaakt, als ook de bijdragers van het ochtend-

Vincent Vuik wint Waddenacademieprijs

Vincent Vuik heeft de Waddenacademieprijs 2019 gewonnen voor het beste waddengerelateerde proefschrift:  ‘Building safety with nature – Salt marshes for flood risk reduction’. Aan het eind van het symposium ‘Nederland verbrakt’ kreeg

Workshop Zuidwestelijke Delta: Haringvliet

Michiel Firet van Programma naar een Rijke Waddenzee heet ons allemaal welkom. “Pieter Beeldman van Rijkswaterstaat en casushouder van het Kierbesluit en Pieter van Beukering van de Vrije Universiteit van Amsterdam gaan

Vismigratierivier klaar voor uitvoering

“Een once in a lifetime opportunity”, noemde Erik Bruins Slot van Provincie Fryslân zijn betrokkenheid bij de Vismigratierivier. Tijdens een workshop werd deze toekomstige toevoeging aan de Afsluitdijk toegelicht door Bruins Slot

Toekomstbestendig Lauwersmeergebied

De toekomst van het Lauwersmeer houdt velen bezig. Natuurbeheerders zien graag meer dynamiek en het binnenlaten van zout water. Agrariërs willen zich wapenen tegen de zoute kwel die toeneemt met de zeespiegelstijging.

Mens en natuur: de dynamiek van water en zout in estuaria

Waar rivieren naar zee stromen, ontmoeten zout en zoet water elkaar. Welke invloed hebben natuurlijke gebeurtenissen op het zoutgehalte van dit water? En wat zijn de effecten van menselijk ingrijpen? Maarten van

Giftige brakwateralgen: werk aan de winkel

Op de vraag wie wel eens gehoord heeft van blauwalg steekt de hele zaal z’n hand op. “En wie van schuimalg?” Opnieuw gaan veel handen de lucht in. Maar als spreker Dedmer

Natuurwinstplan Grevelingen: herstel van het intergetijdengebied

In het tweede deel van de workshop Zuidwestelijke Delta licht Christine Lammerts, programmamanager Staatsbosbeheer, het natuurwinstplan Grevelingen toe. In dit Zuid-Hollandse deel van de Nederlandse delta, waar enkele grote Europese rivieren en

Brakke natuur in estuaria

Hoe zagen estuaria er vroeger uit en nu. Wat is het grote verschil. Wat betekent dat voor de natuur en hoe proberen we de oorspronkelijk situatie stukje bij beetje, proefondervindelijk, te herstellen.

Evolutie deltagebieden in zorgelijke fase

Historisch gezien kun je Nederland als één grote delta beschouwen, laat Esther Stouthamer zien op een kaart van Nederland 2,6 miljoen jaar geleden. De rRijn–Maasdelta en Noordzee zijn bepalend geweest voor het

Aftrap symposium

Van uitdagingen naar mogelijke oplossingen Het symposium wordt afgetrapt door directeur Jouke van Dijk van de Waddenacademie. Hij heet alle aanwezigen hartelijk welkom namens de organisatoren Waddenacademie, De Nieuwe Afsluitdijk, Waddenfonds en

Inloop symposium

Een ietwat bewolkte, frisse typische decemberdag in Leeuwarden. Rond half tien melden de eerste, van de verwachte 150, symposiumgangers zich in het restaurant van NHL Stenden Hotelschool aan de Rengerslaan. In korte

Programma ‘Nederland verbrakt’

De Nieuwe Afsluitdijk, Programma naar een Rijke Waddenzee, het Waddenfonds en de Waddenacademie organiseren op 3 december 2019 het 23e symposium van de Waddenacademie bij NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. De Nederlandse

Foto’s

De mooiste foto’s van het 23ᵉ symposium van de Waddenacademie op een rij.